ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

Planetary indications for Canada in year 2021

Planetary indications for Canada in year 2021

( 1 ). This Vedic astrology writer has been making yearly predictive alerts for Canada for some years past. Such predictive alerts , based on application of Vedic astrology , covering current year 2020 in article – “ Coming year 2020 for Canada in Vedic astrology view” – were shared with news media of Canada last year 2019 in November-December. These predictive alerts have been found to be mostly accurate , precise and meaningful , inspiring this writer to do further. At the time of scripting the predictions covering 2021 for Canada , it is September in 2020 when, additional predictive alerts for Canada during last three months of 2020 have come to notice. As such , the present article is covering last three months from October to December in 2020 plus the coming year 2021 in full.

( 2 ). A period of one and a half month covering October and first half of November in 2020 looks to be engaging Canada with issues of energy resources like electricity , power , oil , gas and the like. Same can be the case with health concerns like Covid-19 , complaints arising out of digestive system in the body , weakness in physical immunity system , headache and eye complaints. Industries such as cinema , entertainment , hotels , restaurants , eatables and the like may have worrisome concerns for addressing. Multiplicity of concerns for people at the helm of affairs of Canada may be a bit hectic. Much does not appear to be moving with required speed. Take care from fierce storm or hurricane in vulnerable provinces like Nova Scotia or nearby during the said period of one and a half month covering month of October and first half of November in 2020 . Agricultural sector as also defense weapons sector may have certain issues for addressing.

( 3 ). A further period of one and a half month from mid-November to December end in 2020 may have focus on vital talks with other countries involving partnership deals. Maritime concerns or sea-wealth may engage attention. Some ambitious joint project or projects with a country can come up for talks. As regards economic issue or issues , conditions look to be volatile as compulsive expenses grow or need to restrict and trim spending may arise. Sex-related health issues , some trends of worrisome behavioural issues in society may be talked about , deliberated upon with an end to contain such trends in society.

( 4 ). First two months from January to February in 2021 may find vulnerable parts of Canada addressing slowdown in economy and worrisome health concerns involving eyes , ears and skin. Such provinces in Canada as Ottawa and around or provinces in north to Ottawa may probably be impacted in particular. Physical immunity system in the body may need to be improved or strengthened. Covid-19 can call for more care and appropriate strategy. Some region in north to Ottawa may probably be required to deliberate upon financial or administrative or political aspects. Medical fraternity looks to be very busy or worked up during these two months or so. Judiciary , police , executive and law enforcement agencies may have likely busy time.

( 5 ). A further period of time of one month and half spawning from March to mid-April in 2021 looks to be giving some push to new ideas and hopes for a better future. It could be a plan to turn a new leaf in some chosen sectors. Thoughts of change may appear involving agriculture , defense , foreign –policy , partnership deals , medicine and the like. There can be invigoration , some ray of success in one or more of such sectors.

( 6 ). A still further period of one and a half month from mid-April to May end in 2021 has something to say. During this period , partners or allies of Canada may be in dire need of support. And while coming to their rescue , Canada may have to spend huge money and material. This kind of scenario can be related to farming and agriculture sector as well or defense preparedness. Health of citizens may need particular focus. Those parts of physical system which are related to energy generation and use may be kept in view. Immunity system in the body may be taken care of. It can be Covid-19. Such provinces as Quebec or nearby can be mentioned for more care and appropriate strategy. In any case , the scenario may take away a substantial part of economy impacting economic growth.

( 7 ). A still further period of one and a half month from June to mid- July in 2021 look to be shifting focus to sea and provinces in the proximity of sea in Canada. Energy resources like oil , gas , nuclear energy , solar energy , power dams and the like may be in the center of focus. Maritime issues and sea –wealth can engage attention. But all these circumstances may face funds shortage or funds outflow.

( 8 ). A still further period of one and a half month from mid-July to August end in 2021 appears to be giving positive and healthy direction to projects in hand for Canada. Some significant success is indicated. Support or cooperation of powerful nation or nations may become available. Some joint ventures having big economic prospect may be in focus or entered into. Some big achievement in medical science or surgery seems likely. An effective solution to health issues like Covid-19 may be found, bringing name. Political leadership appears to be taking right measures during this period. Some welcome measures to give push or bring slowdown to halt may be taken in the country. A huge push to warfare stuff cannot be ruled out.

( 9 ). Two months of September-October in 2021 look to be presenting for Canada certain issues involving partnership with a country or countries. Some compulsive liabilities , could be relating to past , may crop up. Things may pose problems to move further. Some fierce storms or hurricanes in vulnerable locations of Canada are indicated. These can be in western direction reckoned from Ottawa. Such like one or more regions or provinces in Canada as Prince Edward , Saskatoon and Edmonton can be alerted for more care and appropriate strategy. Financial outflow relatable to past commitments or liabilities or discharge seems arising. Multiplicity of issues at a time can give rise to confusion of direction. A campaign of military nature or such strategy may be there for Canada to help out partners or allies. A right course for Canada in all these worrisome circumstances would be to take best credible advice of experts in the related field or fields. Some high placed personalities may be in news for their acts in the past. Within these two months , a period from about 11 September to 13 October looks to be particular.

( 10 ). The months of November-December in 2021 look to be casting restrictive or compulsive impact on industries having something to do with cinema , entertainment , hotel , restaurant , eatables , food crops and the like. Physical immunity system in the body may require toning up or energizing. Exercising some control over what one eats may be meaningful. Those who are prone to eye problem , may require more care. Compulsive expenses are likely to grow. Avoid taking hasty decisions. Sex related complaints can come up. May be that some past acts can surface making news. Sex-workers may have some worries for addressing.

( 11 ). It may be made clear here that, these alerts are based on trends likely to take shape while more care and appropriate strategy by concerned people can trend to either reduce the gravity or mitigate the worrisome happenings. So, human efforts and appropriate strategy has weight. In the light of these circumstances, the alerts of likely trends do not amount to be deterministic in nature. Further , as said , absolute or on dotted line happening should not be construed because suggested lines of more care and appropriate strategy is likely to have impact.

( 12 ). Bio- Hailing from Sansal of District Kangra of Himachal Pradesh in India, Kushal Kumar is presently a resident of Panchkula in Haryana State of India. His articles have also been published by world’s such leading astrological magazines as The Mountain Astrologer (TMA) from California and Horoscope from New York. He covered some Presidential election for France and the U.S. with amazing success. His articles having predictive alerts for Singapore, Japan, India, U.S., Canada and Italy covering years 2019 and 2020 ( upto first week of September ), have turned out to be meaningful. His master-work on spiritual themes have also been brought out by leading magazines. He can be reached via kushal1948@gmail.com.

Kushal kumar ,
Vedic astrology writer – Not a Sharma Guru ,
Panchkula , Haryana , India.
21 September , 2020.

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: