ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 18, 2020

Contact Us:

Nirpakh Awaaz Media

 

Punjab

www.nirpakhawaaz.com

www.nirpakhawaaz.in

nirpakhawaaz@gmail.com

 

 

ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।
ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।