Fri. May 24th, 2019

Malout

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਨ: ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਨ: ਬਾਬਾ…

ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27% ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ: ਵਿਜੈ ਗਰਗ

ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27% ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ…