Mon. Sep 23rd, 2019

Ludhiana

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ: ਦੀਵਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ: ਦੀਵਾਨ ਪੀਐਲਈਡੀਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ…

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਾਲੀਜਾ ਧਾਮੀ ਫਲਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਾਲੀਜਾ ਧਾਮੀ ਫਲਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼…