Sun. Jul 21st, 2019

Articles

ਫੈਸਲਾ

ਫੈਸਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼…

ਅਜ਼ਾਦੀ

ਅਜ਼ਾਦੀ “ਪਾਪਾ-ਪਾਪਾ! ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਕੇ…

ਨਫ਼ਰਤ

ਨਫ਼ਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ , ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ,…

ਬੌਬੀ ਕੱਟ

ਬੌਬੀ ਕੱਟ ਗਜ-ਗਜ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੱਢੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ…