ਨੇਤਾ ਬਨਾਮ ਲੋਕ

ਨੇਤਾ ਬਨਾਮ ਲੋਕ

ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਉਹੀਉ ਨੇਤਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ

ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਇ੍ਹਨਾਂ ਦੇ

ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਸਗੂਫੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਠੱਗਦੇ ਲਾਰੇ

ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਾ

ਮੁੱਦੇ ਤੋ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਲੈਣ ਸਹਾਰੇ

ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਸਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲੇ

ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਨਿਹਾਰੇ

ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹਿਦ ਤੋ ਮਿੱਠੇ, ਅੱਕੋ ਕੌੜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਮਗਰੋ

ਭੇਡੋ ਵੱਧ ਔਕਾਤ ਨੀ ਸਾਡੀ ਲੁਹਾਕੇ ਉੰਨ ਜਾਈਏ ਦੁਤਕਾਰੇ

ਜੱਗਾ ਨਿੱਕੂਵਾਲ
9815475019

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: