ਕਵਿਤਾ

ਕਵਿਤਾ

ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਪਿਆਲਾ ਖਾਲੀ
ਤੂੰ ਭਰਦੇ ਇਹ ਜਾਮ ਸਾਕੀ
ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਦਿਨ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਬਾਕੀ
ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਾ
ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਕੀ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਬਸ ਲੁੱਟਿਆ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾ
ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਕੀ
ਪਹਿਲੂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ
ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵੇਖੇ
ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ
ਵਾਰ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਕੀ
ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ
ਨੀਲਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ
ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਮ ਬਾਕੀ
ਸੂਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕੀ ਏ
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਿੱਟੀ
ਜੱਗ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿ ਜੇ
ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਕੀ
ਕੋਈ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਆਖੋ
ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ
ਸੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ
ਪਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਨ ਬਾਕੀ?
ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ
ਛੱਡਦੇ ਤੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨਾ
ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੈ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਕੀ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਿਰਮਾਣ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: