ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ

ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ

ਪਾਟੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ।
ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰੇ ਢਾਹੀ ਜਾਏ ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ।
ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਗਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਕੁੱਲ੍ਹੀ, ਗੁੱਲ੍ਹੀ, ਜੁੱਲ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਹੈ ।
ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਈ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹ ਹੈ।
ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਦੇ ।
ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫਲ਼ ਨਹੀਂਉ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ।
ਝੂਠ ਹੈ ਫਰੇਬ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਆ ਕੀ ? ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸਦਾ ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ ਚਾਨਣ ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਸਦਾ ।
ਦੇਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਮਿਸਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ।
ਝੰਡਾ ਏਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਢਣਾ ਹੈ ।
ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਮਸ਼ਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਪਾਟੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ।…

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ
ਮੋ. ੯੮੫੫੨੦੭੦੭੧

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: