ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ

– ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ (ਕੈਲਗਰੀ) – ਕੈਨੇਡਾ
satwinder_7@hotmail.com

ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਵਾਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ।
ਵਾਦਿਆ ਦੀਆਂ, ਜਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ।
ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਧੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਦੀਆਂ।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ।
ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ।
ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ।
ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਦੇ ਸੱਤੀ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਤਵਿੰਦਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ।
ਵਾਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਵਾਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ।
ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਦੇ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: