ਮੈਂ ਅੋਰ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ

ਮੈਂ ਅੋਰ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ

ਯਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾ ਹਾਲ ,
ਯਹਾ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ।
ਬੇ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਹਮੇ ਧੋਖੇ ਹਜਾਰ ,
ਪਰ ਬੋ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਹੈ।
ਮਰਕਰ ਭੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੁੰਗਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ,
ਕਿਉਕਿ
ਮੈਂ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ।

ਫੈਸਲ ਖਾਨ
ਮੋਬ: 99149-65937

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: