ਸੱਜਣਾ

ਸੱਜਣਾ

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸੱਜਣਾ
ਬੰਦੇ ਬਦਰੰਗ ਨੇ ਸੱਜਣਾ

ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਨੇ ਸੱਜਣਾ

ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਉਲਟੇ
ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਓਏ ਸੱਜਣਾ

ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਿੱਤ ਦੂਰ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਓਏ ਸੱਜਣਾ

ਰੋਟੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੀ
ਰਹੇ ਖ਼ੂਨ ਹਾਂ ਮੰਗ ਓਏ ਸੱਜਣਾ

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪੱਤ ਕਿੱਥੇ
ਬਦਲੇ ਸਭ ਢੰਗ ਨੇ ਸੱਜਣਾ

ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਾਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ
ਲੋੜ ਤੇ ਬਦਲਣ ਰੰਗ ਓਏ ਸੱਜਣਾ

ਮੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮਿੱਤਰਾ
ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗ ਓਏ ਸੱਜਣਾ

ਸੁਖ-ਚੈਨ
9988807613

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: