ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ

ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ

ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ
ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ
ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਯਾਦ
ਆਉਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ
ਮੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਰੰਗੀਨ ਤੋਂ ਬਦਰੰਗ
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ
ਜੋ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਣ ਕਰ
ਪਤਝੜ ਦੇ ਦਰਦ ਝੱਲਦਾ,,,,,,,,,,,,,

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: