ਧੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ

ਧੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ

ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਕਿਉਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।।
ਕੀ ਵਗਾੜਿਆ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ,
ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਨੀ,
ਕਿਉਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓ।।
ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੇ ਨੀ,
ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾਦੇ ਓ।।
ਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੀ,
ਕਿਉਂ ਮੁੰਹ ਲਟਕਾਕੇ ,ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਓ।
ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ,
ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਓ।।
ਲੋਕੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਨੂੰ,
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਭੈਣ , ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓ।।
ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧੀ ਨੇ,
ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧੀ ਨੇ,
ਕੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ,,
ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ , ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਦੇ ਓ।।
ਕਿਉਂ! ਧੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਓ ।।।

ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘਹਰਿਆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: