ਸੱਖਣਾ

ਸੱਖਣਾ

ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਮੁੜ ਸੱਖਣਾ
ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ
ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ।
ਕਾਸ਼ !
ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਹੀ ਸਹੀ
ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਤੁਰਦਾ
ਤਾਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਮੁੜਦਾ ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
8360815955

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: