ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਕੌਣ

ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਕੌਣ

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਭੈੜੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,”ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”

From Prabhjot Kaur Dillon
Contact No. 9815030221
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: