ਗ਼ਜ਼ਲ

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਰੋਈ?
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਹੋਈ।

ਕਿ ਪਰਤਾਂਗਾ ਕਦੀ ਯਾਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ,
ਫਰੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਕੋਈ।

ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਕਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਰੇ ਮੌਲਾ,
ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਢੋਈ।

ਮਿਟੇ ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰ੍ਹਮ ਲਾ ਦੇਵੇ,
ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਏ ਨਵਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ?

ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਲ ਦਾ ਨਾ,
ਫਸਲ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਈ।

ਬੜੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉਹਨੇ,
ਕਿ ਹਰ ਇਲਜਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰੀ ਹਰ ਆਸ ਹੈ ਰੋਈ।

ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ,
ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲਾਹ ‘ਤੀ ਲੋਈ।

ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਅਵਾਂਖੀਆ,

ਮੋ-9781825255,

ਪਿੰਡ/ਡਾ-ਅਵਾਂਖਾ,

ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: