ਵਿਰਸਾ

ss1

ਵਿਰਸਾ

ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!
ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਚੋਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!!
ਮੱਖਣੀ ਕੱਢਕੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਦੇ ਖਵਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!
ਤੰਦੂਰ ਦੇ ੳੁੱਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਓਂ ਲਾਹੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!!
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨਹੀ ਬਣਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!
ਪੋਣੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਝੋਲੇ ਨਹੀਓਂ ਪਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!!
ਨੰਗੀ ਢੂੲ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਕਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!
ਦਾਦੇ ਮਗ੍ਹਾੳੁਣਾਂ ਗਾਲ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁੁਣਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!!
ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਦੇ ਨੀ ਕੌਲੀਂ ਪਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!
ਮਗਰ ਚੁਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਫੂਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!!
ਗੱਲ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!
ਦੱਦਾਹੂਰਿਅਾ ਹੁਣ ਨਾ ਫੇਰੀ ਪਾੳੁਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ!!
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਦਾਹੂਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
94176-22046
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *