ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ss1

ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਫਰੈਂਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੱਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ
ਦੀਵਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ
ਕੱਚੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ …
ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੋਂ
ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ
ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ
ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
 ਲਾਲਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ …..
ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰੀ
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *