ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ

ss1

ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ

ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ,ਪੁੱਤ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ,ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਇਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ,ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛਾਂ ਹੋਵੇ,ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਕੋਈ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਵੈ,ਸਭ ਦਾ ਅਦੀਬ ਹੋਵੈ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੈ,ਜੱਟ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੋਵੈ,ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੈ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਪਿਆਰੀ ਜਹੀ ਨਾਰ ਹੋਵੈ,ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਵਿਚ,ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋਵੇ,ਬੰਦੇ ਚ,ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ,ਪੁੰਨ ਚ,ਨਾ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇ,ਸਾਂਈ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ,ਹਰ ਦਿਲ ਦਰਦ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾਂ ਹੋਵੇ,ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ,ਫਸ਼ਾਦ ਨਾ ਦੰਗਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਨੁੰਹ, ਧੀ ,ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ,ਸ਼ਰਮ ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਵੇ,ਘਰ ਚ ਨਾ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ,ਹੋਵੇ,ਸਭ ਵਲੋ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
“ਸੰਧੂ ਸੁਖੇਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,ਰਬ ਰੱਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦਾਲਾ ਹੋਵੇ,ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ

ਹਰੀ ਸਿੰਘ “ਸੰਧੂ”ਸੁਖੇਵਾਲਾ
ਜ਼ੀਰਾ
98774-76161

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *