ਇੱਕ ਅਰਜ਼

ss1

ਇੱਕ ਅਰਜ਼

ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ,
ਜਾਂ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਸਹਾਰਨਾ ਪਵੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਐਸਾ ਜੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਰੱਬਾ,
ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਧੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਰੱਬਾ,
ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ…..
ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧੀ ਲਈ ਦਾਜ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਦੁੱਖੀਏ ਦੀ ਅਰਜ ਹੈ ਤੂੰ………
ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਰਾਤ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ,
ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਗੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ,
ਉਸ ਦੁੱਖੀਏ ਦੀ ਅਰਜ ਹੈ ਤੂੰ….
ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋਈ ਹੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਅਰਜ ਹੈ ਮੇਰੀ…..
ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ ਰਹੀਆਂ,
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਖਾਂ ਚ ਧੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ,
ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਅਰਜ ਹੈ ਮੇਰੀ….
ਨੂੰਹਾਂ ਸਾੜਣ ਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਤਾ ਜਗ ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਰੱਬਾ,
ਧੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਰੱਬਾ,
ਜਾਂ ਸੁਣ ਅਰਜ ਮੇਰੀ ਤੂੰ……
ਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੀਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਾਜ ਵੀ ਰੱਬਾ,
ਕਰੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ ਤੇ ਮੋਹਤਾਜ ਵੇ ਰੱਬਾ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ….

ਸਰੂਚੀ ਕੰਬੋਜ਼
9872348277

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *