ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ

ss1

ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ

ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਬਾਹਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ

ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ,ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣ ਲਈ
ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀ ਦੇਣਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ
ਸਸਸਸ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਮੋ: 9463194483

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *