ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 8 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ss1

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 8 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ…

ਪ੍ਰੋਸਟੈੱਟ ਕੈਂਸਰ — ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੈੇਟ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੋਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਜੀ ਮਚਲਣਾ — ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ — ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੱਤ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ — ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਿਡੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਰਹਿਣਾ — ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਰ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਓ।

ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ — ਉਂਜ ਤਾਂ ਬਲੈਕ-ਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਬਲੈਕ – ਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ — ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਮੋਟਾਪਾ — ਦਿਨ- ਬ- ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਹੈ।ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਬੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *