” ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ “

ss1

 ” ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ “

ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ” ਸੀਲਾਂ ” ਨੂੰ  ਚੌਦਾਂ – ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।

         ਅੱਜ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,  ਮੈ “ਸੀਲਾਂ ” ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਨਵੀ ਵਿਆਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ,ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ  ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ  ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ” ਸੀਲਾਂ ” ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ,”ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਵਾਂਗੀ । ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ “ਸੀਲਾਂ ” ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ।
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ 
” ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ “
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *