ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ

ss1

ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ

ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ,
ਲੁੱਟੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ,
ਮਿਲਦਾ ਨਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ,
ਰੁੱਸੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ,
ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਇੱਥੇ,
ਮੀਹਂ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ,
ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਭੁਚਾਲ ਇੱਥੇ,
ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਦਿਖਾਕੇ,
ਹਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ,
ਲੁੱਟੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ,
ਮਿਲਦਾ ਨਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ,
ਰੁੱਸੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ।
ਭਰਨਾਂ ਪੈਣਾ ਸਭ ਇੱਥੇ”ਸੁਰਿੰਦਰ”
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ,
ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤੇ ਦੇਖਦਾ,
ਨਾ ਕੁਝ ਆਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ,
ਹਰ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਕੇ,
ਲੁੱਕੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ,
ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ,
ਲੁੱਟੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ,
ਮਿਲਦਾ ਨਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ,
ਰੁੱਸੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ”ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ”
ਸੰਪਰਕ:8872321000

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *