ਤਰੱਕੀ ਸੁਆਹ ਕਰਨੀ

ss1

ਤਰੱਕੀ ਸੁਆਹ ਕਰਨੀ

ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੂਣੇ,ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ,ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਕੁੜੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ,ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨੀ ਫਿਰੇ ਵਿਹਲੀ,ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ਼ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਚੜਨ ਬਲੀ,ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪੈਦਾ,ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ,ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
ਬਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਡੇ, ਦੱਸੋ.?
ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਸਵਾਅ ਕਰਨੀ।
#ਲਿਖਤਮ_ਬਲਦੀਪ_ਸਿੰਘ_ਅਹਿਮਦਪੁਰ
(9780365500)
ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਪੁਰ(ਮਾਨਸਾ)
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *