ਮੈਂ ਅੋਰ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ

ss1

ਮੈਂ ਅੋਰ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ

ਯਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾ ਹਾਲ ,
ਯਹਾ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ।
ਬੇ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਹਮੇ ਧੋਖੇ ਹਜਾਰ ,
ਪਰ ਬੋ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਹੈ।
ਮਰਕਰ ਭੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੁੰਗਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ,
ਕਿਉਕਿ
ਮੈਂ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ।

ਫੈਸਲ ਖਾਨ
ਮੋਬ: 99149-65937

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *