ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰੱਬਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ

ss1

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰੱਬਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ

-ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ (ਕੈਲਗਰੀ)- ਕੈਨੇਡਾ

satwinder_7@hotmail.com 

ਕੀਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹੋ?

ਕਿਉਂ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਸੱਜਣਾਂ ਆ ਗਲ਼ੇ ਮਿਲ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਢਾ ਹੋਏ।

ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੰਧੀ-ਕੌਲੇ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਰੋਏ।

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰੱਬਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ। 

ਕੀਹਨੂੰ ਸਤਵਿੰਦਰ  ਮਰ ਮਿਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਕੀਹਨੂੰ ਸੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ?

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *