ਗੳੂ ਮਾਂ

ss1

ਗੳੂ ਮਾਂ

ਬੜਾ ਦਰਜਾ ੳੁਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੳੂ ਮਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕੋ ਵੇ,ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ !!

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇ ਲੋਕੋ ਭੁੱਖੀ ਤਿਹਾਈ ਮਰਦੀ ਮੈਂ
ਘਾਅ ਫੂਸ ਵੇ ਖਾਕੇ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ
ਧੁੱਪ ਤਰੇਹਾ ਝੱਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਛਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕੋ ਵੇ,ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ !!

ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇ
ਮਾਰ ਗੰ੩ਾਸਾ ਬੇਕਿਰਕ ਲੋਕ ਹਾਏ ਪਿੰ੩ਾ ਮੇਰਾ ਪਾੜਦੇ ਵੇ
ਕਿੳੁਂ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਲਮੋ,ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕੋ ਵੇ,ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ!!

ਟਰੱਕ ਗੳੂਅਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਹੀ ਭਰਕੇ ਬੂਜੜਖਾਨੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ
ਪਰਚਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਵੇ
ੳੁਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਅਸਾ੩ਾ,ਜੋ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਮਲਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕੋ ਵੇ,ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ!!

ਗੰਢੂਅਾਂ ਵਾਲਿਅਾ ਗੳੂ ਸਤਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੇ
ਕਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁਕਾਰਦੀ ਵੇ
ਦਰਦ ਹੰਢਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ,ਸਾਰੇ ੳੁਹਨੂੰ ਕਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕੋ ਵੇ ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ!!

ਸੁਨੀਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਗੰਢੂਅਾਂ

(ਸੁਨਾਮ ੳੂਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ਾ)
ਮੋਬਾ. 95010-93494

 
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *