ਵੋਟਾਂ

ss1

ਵੋਟਾਂ

ਬਲਵੰਤ ਮਾਸਟਰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਮਿੱਧਦਾ। ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ “ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਵਾਢੀ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।” ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰੋ ਟੱਪ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਈ-ਮੇਲ ਤੱਕ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੀ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਵੋਟਾਂ ਲਿਖਾ । ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ “ਪੁੱਤ ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾ। ਬਲਵੰਤ ਕਿਹਾ “ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਦੀਆਂ” ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ” ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਉਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਦੇਂ ਹਾਂ। ਬਟਨ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਬਦਾ ਆ ਮਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤ।” ਬਲਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ” ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਉ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ”ਪੁੱਤ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿਪ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਆ।” ਉਹ ਕਿਵੇ? “ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।”
“ਉਹ ਮਬੈਲ ਜਿਹੀ ਜੈ ਖਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਕਿਹਾ “ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ।” “ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤ। ਹਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੜਾਏ। ਨਵੀਆਂ ਲੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਣ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੈਦ ਪੁੱਤ ਉਹ ਜੈ ਖਾਣੀ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏ।” ਬਲਵੰਤ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕੁਝ ਢਾ ਲਈਆਂ।

ਪ੍ਰੋ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *