ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁੂਕਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ

ss1

ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁੂਕਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ   ਸੁਧਾਈ ਦਾਂ  ਕੰਮ ਪੂਰੇਂ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਵਾਝਾਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ, ਮੋਤ, ਵਿਆਹੁਤਾਂ ਵੋਟ ਸੰਬੰਧੀ
ਅੰਕਡ਼ੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਿੲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 17  ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਡ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਅਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਬਣਾਈਂ ਜਾ ਸਕੇ।  ਦੇਸ਼ ਤੋ ਬਾਹਰ ਗੲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਂ ਵੀ ਅੰਕਡ਼ੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਡ਼ਕ ਜਾਦੇ ਹਨ ਕੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਂ ਜਾਦੇ ਉ,  ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿੱਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾਂ ਹੋ ਜਾਦੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ-ਕਾਂਫੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾਂ।  ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾਂ  ਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਹੈ।  ਜਨਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾਂ ਫਰਕ ਨਾਂ ਹੋਣਾਂ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਜਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾਂ
98887 66013

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *