ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਬੋਰਡ ਨਹੀ

ss1

ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਬੋਰਡ ਨਹੀ

ਸ਼ਹਿਰੋ ਕੰਮ ਤੋ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਸਮੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕਠੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਆਂ, ਮੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਦੇ ਹੋੲੇ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸਤ ਆਂ ਗਿਆਂ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁਛਦੇ ਹੋੲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ ਕੁਡ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਡ਼਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਂ ਕੁਡ਼ੀ ਪਡ਼਼ੀ ਪਾਵੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਉਸ ਦਾਂ ਬੋਰਡ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਡ਼ਾਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੋ ਪਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਰੱਬਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਂ ਗਿਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੁਣ ਨਹੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਬੋਰਡ ਕਿਹਡ਼਼ਾਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਡ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਗੲੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆੲੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੋ ਪਿੰਡ ਆਂ ਗਿਆਂ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਂ ਦੱਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾਂ । ੲੇਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋੲੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਚਲੇ ਗੲੇ,ਪਰ ਮੇਰਾਂ ਮਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆੲੇ ਅਜੀਬ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾਂ ਰਿਹਾਂ।

print

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *