ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ss1

ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸੀ ਮੈ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ;
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਿੲਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਬੜੇ ਪਿਅਾਰ. ਨਾਲ. ਮੈਨੂੰ ਨਹਲਾਿੲਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਸੀ
ਬੱਚਿਅਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਅਾ ਤੇ ਚੁੱਕਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ.
ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਅਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋ ਭੁਲਾਿੲਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੀ
ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਅਾ ਨਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਅਾਰ. ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ
.
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਅਾਰ. ਲੁਟਾਿੲਅਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
.
ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਓ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ
.
ੳੁੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਿੲਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ
.
ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਵਾਿੲਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
.
ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਅਾਰ. ਸੀ
.
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਇਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
.
ੲਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀ ਹੂੰਦਾ
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਸ਼ਾਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਛਦੇ ਨੇ
ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ
9915222122

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *