ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼

ss1

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਏ
ਗਿਆਨ ਸਬਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਏ
ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲਕ
ਰੋੜਾ ਨਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਬਣੀਏ
ਜਿੱਤ ਅੰਤ ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਐਂਵੇਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੱਜਣੋ ਬੰਦੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ
ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਰੱਖੋ
ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੱਖੋ
ਤਾਕਤ ਲਾਈਏ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੱਜਣੋ ਬੰਦੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਵਾਗਾ
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸੇ ਰੋਵੇਗਾ
ਮਾਲਕ ਓਹੀ ਵਡਾਉਂਦਾ ਏ
ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੱਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਓਹਦਾ ਆਪ ਤਰਾਜੂ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੱਜਣੋ ਬੰਦੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੱਜਣੋ ਬੰਦੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

Mr. Messy

9915000295
ਅਬੋਹਰ , ਪੰਜਾਬ

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *