ਜ਼ਮੀਰ

ss1

ਜ਼ਮੀਰ

ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਝੱਲੀਏ ਸੁਵਾ ਦਿਆ
ਫਿਰ ਕਹੇ ਆਤਮਾ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਏ
ਤਾਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿਆ

ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ
ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਵੀ ਕੋਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ

ਜੇ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣਗੇ
ਫਰ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨੀ ਖੁਸ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ

ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੱਠਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ

ਮੇਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦੀ ਏ ਅਖੀਰ ਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੂਕ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਮੀਰ ਨੀ

ਤੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਏ
ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਵੀ ਚੜਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ.

ਚੜਤ ਬੋਦੇਵਾਲੀਆ
9915077153

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *