ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ..

ss1

ਕਹਾਣੀ
ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ..

       ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ…ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ…।ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।..ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜੁਆਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਭੀ ਹਾਜਰ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ।ਸਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।ਇੱਕ ਡੰਗ ਕੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੂ..
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓ..ਜੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿੰਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਆਸਰਾ।ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ..।ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਜੁਆਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ।
..ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਿਆ ਸਗੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਏ।ਆਟੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਡਾਟਾ ਸਦਾ ਹਾਜਰ ਚਾਹੀਦਾ…ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਮਰਾੜ੍ਹ

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *