ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ

ss1

ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ (ਕੈਲਗਰੀ) –ਕੈਨੇਡਾ
ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਗਦੇ।
ਤਾਂਹੀਂ ਦਸ ਬਾਰੀ ਬੁੱਲਿਆਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ।
ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਾਲਦੇ।
ਮਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਭੋਲ਼ੇ ਬਣ ਭੋਗ ਆ ਲਗਾਉਂਦੇ।
ਸੱਤੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਮਝਦੇ।
ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ।
ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੰਨ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ।
ਲੰਬੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਵੇ।
ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ।
ਤੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹੋਵਾਂ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈ ਤਾਂ ਝੱਲੀ ਹੋਵਾਂ।
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ।
ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਮੰਗਾਂ। ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਮੰਗਾਂ।
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *