ਗ਼ਜ਼ਲ

ss1

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਹਰ ਦਰਦ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹੰਝੂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ..
ਹਰ ਰੋਜ ਬਨਾਉਟੀ ਹਸੀ ਹੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜੀਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.
ਕਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.
ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ…..
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜੁਤਲਾ
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *