ਮਾਂ

ss1

ਮਾਂ

ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ,
ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ,
ਰੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾਂ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ,
ਤੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੰਨੀ ਏ।

ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੰਝੂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ
ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ।
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੈਨ,ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ,
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾਂ ਟੇਕ ਕੇ।

ਤੇਰੀਆ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆਂ
ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ,
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੱਬਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆਂ।
ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ,
ਤੈਨੂੰ ਹੋਂਕੇ ਲੈਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ,
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏ
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਤੇ,ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਏ।

sukhjit kaur

ਸੁਖਜੋਤ ਕੌਰ
ਕਲਾਸ 9th C
MODERN SECULAR PUBLIC SCHOOL,

SHERGARH CHEEMA

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *