ਵੰਡ

ss1

ਵੰਡ

ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ
ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਛਾਵਾਂ
ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ
ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
ਵੰਡਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਨੂੰ
ਵੰਡਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ
ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ
ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੰਡਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਗੇ ।

 

mohinder singh mann

 

ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਰੱਕੜਾਂ ਢਾਹਾ
{ਸ.ਭ.ਸ.ਨਗਰ}9915803554

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *