Sun. Aug 18th, 2019

Month: September 2018

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ…. ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ…

ਕਵਿਤਾ

ਕਵਿਤਾ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਰ ਕੀ…

ਬੀਐੱਮਐੱਮ ਬੋਲਗਾਰਡ ਨੇ ਫੈਰਾਮੋਨ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਟੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ

ਬੀਐੱਮਐੱਮ ਬੋਲਗਾਰਡ ਨੇ ਫੈਰਾਮੋਨ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਟੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ…