Sun. Aug 18th, 2019

Month: March 2018

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਾਇਬ ਕਿਉ ??

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਗਾਇਬ ਕਿਉ ??                                                          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ…

ਰੋਟੀ

ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਤੋ ਥੱਕਿਆ ਟੁਟਿਆ ਘਰ ਆਇਆ । ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆ ਬਣਾਈਆ ਤੇ…

ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ

ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਟੋਭੇ  ਖੂਹ ਦਰਿਆ  ਭਾਵੇਂ  ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ  ਹੋ  ਗਏ ਅੱਜ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮਿੱਟੀ   ਵਿਚੋਂ …