Fri. Aug 23rd, 2019

Month: January 2018

ਇਨਸਾਨ

ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਈਜਾਦ ਕਰਲੀਆਂ…

 ਗਰੀਬੀ

 ਗਰੀਬੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ.. … ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਾ…

ਸ਼ੰਖ

ਸ਼ੰਖ ਹਰੀਸ਼ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਅਾੲਿਅਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਅਾ…

ਜਿ਼ੰਦਗੀ

ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਰਿਸਦੇ ਫੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਦਾਂ ਸਾਰਾਂ ਏਥੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ…

ਸ਼ੌਕ

ਸ਼ੌਕ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ.. … ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਾ…

ਸੋਚ

ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਕੁਝ ਇੱਕ…

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੱਲਣੀ ਕਰਦੀਅਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ_ ੳੁੱਪਰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਧਰਦੀਅਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ_…

ਸੋਗ

ਸੋਗ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਲਬ ਤੇ ਹਾਸਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਝਾਂਸਾ ਰਿਹਾ।…

ਲੁੱਟ

ਲੁੱਟ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ…