ਗੀਤ

ss1

ਗੀਤ

ਐਸੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ,
ਮੁੱਕਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ।
ਐਸੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ ।

ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ,
ਰਾਂਤੀਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਨੈਣੀ, ਰਹੇ ਖਿਆਲਾਂਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ,
ਦਿਲ ਕੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਖ਼ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਸੁyਦਾਈ ਵੇ।
ਐਸੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ ।

ਐਸੀ ਇਸ਼ਕੇਵਿੱਚ ਰੰਗੀ, ਗਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਚੰਗੀ,
ਸੁਣ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਦ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਟੰਗੀ,
ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਜਗ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਵੇ।
ਐਸੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ।

ਦਿੱਤੀ ਵਕਤ ਨੇ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂਥੋਂ ,
ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ,ਭੇਦ ਲੈਦੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਥੋਂ,
ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਤੱਕਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਫ਼ਕੀਰਾ’ ਦੀ ਗਈ ਕੁਮਲਾਈ ਵੇ,
ਐਸੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ,

ਮੁੱਕਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ।
ਐਸੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਜੱਣਾ ਵੇ ।

ਵਿਨੋਦ ਫ਼ਕੀਰਾ,ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ,
ਆਰੀਆ ਨਗਰ,
ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਮੋ.098721 97326
vinodfaqira8@gmial.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *