ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ

ss1

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੈਸੇ, ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮਾਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਵੇਂ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ,ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪੰਛੀ ਦੇ ਉਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟਾਹਣੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਕੰਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਇਕੱਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਲਿਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਖਤ ਤੇ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਿਮਰਤਾ,ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਅੱਖੜਪਣ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,”ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”
From Prabhjot Kaur Dillon
Contact No. 9815030221
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *