ਗ਼ਜ਼ਲ

ss1

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਐ ਜ਼ਾਲਿਮ ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ -ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਾਈ ਜਾਹ
ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਹ

ਸ਼ਖਤ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਚੁਭਣ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ,
ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਖੰਜਰ ਲੰਘਾਈ ਜਾਹ

ਤੇਰੀ ਭਟਕਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੋਰ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣਾ,
ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਰੁਆਈ ਜਾਹ

ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਿੰਤਾ,ਨੀਵਾਂ ਕਿੰਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ,
ਪਾਣੀ ਹਾਂ,ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਣਾ,ਆਪਾ ਖਪਾਈ ਜਾਹ

ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਕਹਾਵੇਂ ,
ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਚਾਈ ਜਾਹ

ਧੰਨਵਾਦੀ ‘ਬਲਕਰਨ’ ਤੇਰਾ, ਵਕਤ ਗਾਲਦੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਆਪ ਬਲ-ਸੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਖਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਹ

ਐ ਜ਼ਾਲਿਮ ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ -ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਾਈ ਜਾਹ
ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਹ

ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *