~~~~~~ ਗ਼ਜ਼ਲ ~~~~~~

ss1

~~~~~~ ਗ਼ਜ਼ਲ ~~~~~~

ਦੁਆ ਕਰਿਓ  ਕਿ ਏਸ ਵਰੵੇ  ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ,
ਫੁੱਲਾਂ  ਤੋਂ  ਵੀ  ਸੋਹਣਾ  ਸਭ  ਦਾ  ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ।

ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ  ਜਨ ਨੂੰ  ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ,
ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ।

ਕਲੀਆਂ  ਵਰਗੇ  ਕੋਮਲ  ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਚੇ,
ਇੰਨਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸੁੰਨੀ ਨਾ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੋਵੇ।

ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ  ਬਿਨਾਂ ਬਗੀਚਾ  ਵੀ ਕਦੇ  ਸੋਹੇ ਨਾ,
ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ  ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ।

ਹਰ  ਕਾਮੇ ਦੇ  ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ  ਰੋਟੀ,
ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੋਤ ਕਦੇ  ਨਾ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ।

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ  ਪਤਾ  ਨੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਫ਼ਰਕੇ,
ਰੱਬਾ ਦੁਆ ਹੈ  ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ।

ਪਰਮ ਆਤਮਾ  ਕਦੇ ਨਾ  ਐਸੀ ਹਨੵੇਰੀ ਝੁੱਲੇ,
ਕਿ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ  ਕਿਸੇ ਵਜਾ ਧੁੱਖ ਹੋਵੇ।

~~~~~~~~~~~~~~~~~
ਪਰਮ ਜੀਤ  ‘ਰਾਮਗੜੵੀਆ’ ਬਠਿੰਡਾ  (ਪੰਜਾਬ)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *