ਗ਼ਜ਼ਲ

ss1

ਗ਼ਜ਼ਲ

ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸਨੇ ਬੁਝਾਇਆ।
ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਉਲਟਾ ਵਿਖਾਇਆ।
ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ,
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਵਧਾਇਆ।
ਪੀੜ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਏਥੇ ਸਮਝਦਾ ਏ,
ਵਾਸਤਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ।
ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਡੰਗਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ?
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਛਾਇਆ।
ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ,
ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਖਾਇਆ।
ਨਾ ਡਰੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ,
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਹੀ ਡਰਾਇਆ।

ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਅਵਾਂਖੀਆ
9781825255
ਪਿੰਡ/ਡਾ-ਅਵਾਂਖਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *