ਖ਼ਾਬ

ss1

ਖ਼ਾਬ

ਵਿਕਾਉ ਨੇ ਸਭ ਖਾਬ ਇਥੇ ਦਾਮ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਏ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਵੇਖੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਖਾਬ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ।

ਆਸ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਾਂ
ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਲਾਰੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਬਹਿੰਦਾ ਏ।

ਨਾ ਤਾਰਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਹੀ ਮੰਗਾ
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਬਣ ਢਹਿੰਦਾ ਏ।

ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿੱਤ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਲੀੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਏ।

ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀਂ ਜਵਾਨੀ
ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਰੁੜਗੀ ਛੇਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿੰਦਾ ਏ।

ਉੱਗਣਾਂ ਕਿਰਤ ਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਰੂਦ ਬਣ ਕੇ
ਜਾਗੇਗਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਏ।

ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਲਾਂ ਤੀਕ
ਸੀਸ ਤੱਲੀਆ ਤੇ ਧਰ ‘ਜਿਓਣਿਆਂ’ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾਂ ਪੈਦਾਂ ਏ।

ਜਤਿੰਦਰ( ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ)
9501475400

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *