ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ, ਹੈ ਕੀ?

ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ, ਹੈ ਕੀ?

ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਕਤ ਪੰਪ ਕਰਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਣ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ।

ਹੈ ਕੀ ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ

ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਹਿਰਦਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕਈ ਨਵੀਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੌ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਰਦਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਹਿਰਦਾ ਦੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਏਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਲਾਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਈ ਕਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਹਨ : ਜੇਨੇਟਿਕ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਬਦਲਾਵ, ਫਿਜਿਕਲ ਏਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣ ਪੀਣ,

ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਆਓਦੇ ਹਨ : ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਿਰ ਚਕਰਾਨਾ, ਨੱਕ ਵਿਚੋ ਖੂਨ ਆਣਾ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਣਾ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ,

ਹਾਇਪਰਟੇਂਸਿਵ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕੀ ਹਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਤੋਂ ਗਰਸਤ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਤ :

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਸਰਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ, ਹੇਲਦੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟਾਲ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰਜੋਨਿਵ੍ਰੱਤੀ ਵਿਚੋ ਨਾ ਗੁਜਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ

ਹੇਲਦੀ ਡਾਇਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੇਲਦੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ, ਦੁਬਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਹਿਰਦਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੇਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ

ਰੋਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਣਾ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਤੋਂ ਬਚਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਨਾਵਮੁਕਤ ਰਹੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਾ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਯੋਗ, ਡੂੰਘਾ ਸਾਂਹ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਕਤਚਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਹੇਲਦੀ ਡਾਇਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਡਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੋੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: