Fri. Apr 26th, 2019

ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ

ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ””
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੋ
ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਖੀ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ‘
ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਅਣਖੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣੋ””
ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰਾਭਾ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਤੁਰਗੇ
ਸੱਚੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋ””
ਜੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਏ”
ਜੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਾਚਾਰ ਬਣੋ
ਲਾਜਪਤ ਵਾਂਗੂ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ”
ਫਰਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੋ””
ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜਬਾ ਰੱਖੋ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦਾ
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ Binder ਬਿਮਾਰ ਬਣੋ”

Binder maan
94645-37646

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: